آموزش خياطي

 

آموزش خیاطی از مقدماتی تا پیشرفته و فوق حرفه ای کلیک کنید

 

مجموعه تصویری آموزش خیاطی با خانم سیما عمرانی کلیک کنید

 

مجموعه آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی کلیک کنید

اموزش دوخت چادر كليك كنيد


اموزش خياطي كت وشلوار كليك كنيد


روش دوخت آستين كلوش كليك كنيد


آموزش لباس مجلسي و عروس كليك كنيد


آماده كردن الگو براي برش كليك كنيد


طريقه رسم الگوي آستين كليك كنيد


آموزش دوخت مانتو كليك كنيد


آموزش دوخت شلوار كليك كنيد


فيلم هاي آموزش خياطي كليك كنيد


آموزش دوخت بلوز كليك كنيد

آموزش دوخت بلوز كليك كنيد

 

بانوكده

براي اين لباس از يك پارچه كشي مثل ريون استفاده كنيد و تقسيم بندي ها رو هم براي پارچه كشي در نظر بگيريد .پارچه كشي نيازي به ساسون و جادوخت نداره پس الگو كشي براي اون خيلي راحت مي باشد.در ادامه مطلب الگو و روش دوخت را مشاهده كنيدابتدا الگوي استين سرخود را براي قسمت رويي لباس اماده ميكنيم . و مطابق شكل استين را ويرايش ميكنيم . البته شما ميتونيد براي استين لباس از الگوي استين از سرشانه كلوش هم استفاده كنيد و لباس رو استين سر خود نكنيد .ولي بيشتر به لباس ميخوره كه استين سرخود داشته باشد.

چون يقه لباس حالت افتادگي داره و گشاد هست پس از قسمت پايين لباس روي خط با*سن 10 سانت پايين ميريم و همچنين چون حالت روي هم امدن و چپ و راستي داره بايد به اندازه 20 سانت يا اندازه ¼ با*سن براي روي هم امدن لباس و همچنين چين در نظر بگيريم . چون قسمت رويي با چين به قسمت زيري وصل شده و تا مرحله رسيده كه 10 سانت روي هم رد شده .البته قسمت رويي بايد از تاپ زيري گشاد تر باشه پس به اندازه 3 سانت به گشادي قسمت رويي اضافه ميكنيم ( مطابق مدل )
بانوكده
بانوكده


براي تاپ زير هم از الگوي بالاتنه استفاده ميكنيم و اون رو مطابق شكل ويرايش ميكنيم و زير سينه رو هم اوازمان ميديم چون تاپ زيري حالت گشاد و حاملگي رو داره . براي پشت تاپ هم بايد برش از روي سينه رو داشته باشيم.

چون تاپ 12 تا 15 سانت از قسمت رويي بلندتره پس قسمت رويي رو بايد قدش رو 12 تا 15 سانت كمتر بگيريم .

بعد از اينكه تاپ رو دوختيم 12 سانت از پايين اون بالا ميريم و دور تا دور اون رو علامت گذاري ميكنيم و رد علامتها رو كمي چين ميديم تا مثل مدل بشه . بعد تيكه رويي رو پشت و جلوش رو بهم ميدوزيم و پايين اون رو چين ميديم و به رد خط كشي ها ميدوزيم . و در قسمت جلو به اندازه 10 سانت روي هم رد ميكنيم .


پارچه مورد نياز : 2 قد پارچه براياين لازم داريم مثلا اگه قد رو 70 گرفتيد 1.5 متر پارچه براي اين لباس لازم داريد .


منبع : گروه پرتال آموزشي آرتاكاوا

 

 

 


۱) پارچه را به اندازه بزرگ ترين قسمت بدن «دور باسن يا دور سينه» دولا مي كنيم.
چون دور باسن را كامل اندازه گرفته ايم تقسيم بر ۴ مي كنيم. دور سينه را نصف اندازه گرفته ايم تقسيم بر ۲ مي كنيم...

دوخت ودوز,آموزش خياطي,بلوز آستين سر خود يقه گرد ساده

آموزش,دوخت,بلوز,آستين,يقه,گرد,ساده,خانه,داري,اندازه بزرگ ترين قسمت,اندازه بزرگ ترين قسمت بدن دور باسن,چون دور باسن را كامل,اندازه,اندازه بزرگ ترين قسمت بدن دور باسن يا دور سينه دولا,خانه,چون دور باسن را كامل اندازه گرفته ايم,آموزش,اندازه,يقه,اندازه بزرگ ترين قسمت بدن دور باسن,چون دور باسن را كامل اندازه گرفته ايم,پارچه,اندازه بزرگ ترين قسمت,آموزش دوخت بلوز آستين

۲) اگر دور باسن بيشتر باشد، براي جلو به اندازه ۴/۱ دور باسن به اضافه ۳ سانت پارچه را دولا مي كنيم.
۳) اگر دور سينه بيشتر از دور باسن باشد براي جلو پارچه به اندازه ۲/۱ دور سينه به اضافه ۳ سانت دولا مي كنيم.
۴) از دولاي بسته ۹ سانت داخل و ۹ سانت پايين رفته و خط دور گردن جلو را رسم مي كنيم.
۵) از دولاي بسته ۲/۱ دور سينه به اضافه ۳ سانت به سمت چپ مي رويم و از اين نقطه ۵ سانت پايين رفته خط سرشانه را رسم مي كنيم.
۶) از خط سرشانه از سمت دور گردن قد بلوز به اضافه ۵ سانت پايين مي رويم. خط پايين بلوز بدست مي آيد.
۷) در پايين لباس از دولاي بسته، ۴/۱ دور باسن را به اضافه ۳ سانت كرده به سمت چپ مي رويم سپس خط پهلو را رسم مي كنيم.
۸) در روي خط پهلو از سمت چپ از سرشانه بعد از ۵ سانت شيب سرشانه ۲۰ تا ۲۵ سانت پايين مي رويم محل حلقه آستين را علامت مي گذاريم.
۹) سپس روي خط هاي علامت زده شده قيچي مي كنيم كه جلوي لباس بدست مي آيد.
۱۰) پشت لباس:
پشت لباس را مثل جلو انجام مي دهيم با اين تفاوت كه ۴/۱ دور باسن به اضافه ۳ و ۲/۱ دور سينه را به اضافه ۴ سانت مي كنيم.
۱۱) براي دور گردن پشت ۱۰ سانت داخل رفته ۵ سانت پايين مي رويم خط دور گردن پشت را رسم مي كنيم. پشت گردن لباس را يك سانت اضافه تر از جلو مي كنيم تا جلو لباس گشاد نباشد و خوب روي سينه به خوابد.
۱۲) تمام اندازه ها را از قسمت جلو روبرو مي كنيم و يا اندازه هاي جلو را روي پارچه خط كشي كرده خط هاي علامت زده شده را برش مي زنيم.
۱۳) روش دوم برش پشت لباس: جلوي لباس را برش مي زنيم و بعد همان جلوي بريده شده را روي دولاي بسته پارچه قرار مي دهيم، قسمت يقه را فقط از وسط پشت يك سانت گشادتر از جلو رسم مي كنيم به طوري كه اين يك سانت با ۹ سانت قبلي جمعاً ۱۰ سانت مي شود.
● روش دوخت
الف) بعد از برش سجاف و لباس به دور گردن قسمت جلو لباس به پهناي ۳ سانت به دور گردن جلو لائي مي دهم.
‌ب) بعد سجاف را روي لباس مي دوزيم. سپس دوخت سجاف را از داخل به سمت سجاف اطو مي كنيم.
‌ج) بعد يك چرخ ساده دور گردن لباس از سمت سجاف مي رويم.
‌د) بعد وسط پشت لقباس را به بلندي ۱۰ سانت قيچي مي كنيم.
‌ه) بعد يك عدد بندينك درست مي كنيم به بلندي ۴ سانت و به عرض ۲ سانت اين بندينك را از اريب پارچه برش مي زنيم.
‌و) بعد اول از هر طرف به اندازه نيم سانت تا مي زنيم رو بعد دوباره خود بندينك را يك تا ديگر هم مي كنيم در پايان كار پهناي بندينك يك نيم سانت مي شود.
‌ز) بند را به سمت چپ پشت لباس قرار مي دهيم سپس سجاف را به دور گردن و چاك وسط پشت مي دوزيم از هر طرف به اندازه نيم سانت سجاف را به دور گردن مي دوزيم؟
‌ح) بعد از دوخت سجاف چاك سجاف را قيچي مي كنيم. بعد اين را هم قسمت جلو چرخ كاري مي كنيم.
‌ط) بعد سرشانه لباس را روي هم قرار مي دهيم سجاف پشت را تا مي زنيم روي سجاف جلو خط سرشانه ها را مي دوزيم اين نيم سانتي از هر طرف يقه باز گذاريم اين نيم سانت به عنوان چاك استفاده مي شود.
‌ي) بعد از خط سرشانه ۲۰ تا ۲۵ سانت براي بلندي حلقه آستين پايين مي رويم بعد به پهناي ۳ سانت خط پهلو را دوخت مي كنيم.
اندازه/ ۳۶ /۳۸ /۴۰ /۴۲ /۴۴/ ۴۶ ۴۸/ ۵۰ /۵۲ /۵۴
دور سينه/ ۴۶/ ۴۸/ ۵۰ /۵۲ /۵۴ ۵۶/ ۵۸ /۶۰ /۶۲/ ۶۴
دور كمر/ ۶۸/ ۷۲/ ۷۶ / ۸۰/ ۸۴ /۸۸/ ۹۲ / ۹۶ ۱۰۰ / ۱۰۴
دور باسن / ۹۲ / ۹۶ / ۱۰۲ / ۱۰۶ /۱۱۰ /۱۱۴ /۱۱۸/ ۱۲۲ /۱۲۶/ ۱۳۰
سرشانه /۳۸ /۳۹/ ۴۰ /۴۱ /۴۲/ ۴۳ /۴۴ /۴۵ /۴۶/ ۴۷
قد بالاتنه/ ۳۸ /۳۹ /۴۰ /۴۱ /۴۲ /۴۳/ ۴۴ /۴۵/ ۴۶ /۴۷
قد آستين /۵۴ /۵۴ /۵۵ /۵۵ /۵۶ /۵۶ /۵۷/ ۵۷ /۵۸ /۵۸
بلندي سينه /۲۴ /۲۴.۵ /۲۵ /۲۵.۵/ ۲۶ /۲۶.۵ /۲۷ /۲۷ /۲۷.۵/ ۲۷.۵
فاصله سينه /۱۸/ ۱۹ /۱۹.۵/ ۲۰ /۲۰ /۲۰ / ۲۱.۵ / ۲۱.۵ /۲۲ /۲۲
بلندي حلقه جلو / ۱۷ / ۱۸ / ۱۹ / ۲۰ /۲۱ / ۲۲ /۲۳ /۲۴ /۲۴ /۲۴
بلندي حلقه پشت / ۱۸ / ۱۹ /۲۰ /۲۱ / ۲۲ /۲۳ /۲۴ /۲۵ /۲۵ /۲۵
دور گردن / ۷ /۷ /۷ /۷ / ۷.۵ /۷.۵ / ۷.۵ /۸ / ۸ / ۸.۵
گشادي آستين ۲۱/ ۲۱/ / ۲ ۲ / ۲۳ / ۲۴ / ۲۵ / ۲۶ /۲۷ /۲۷ /۲۷
▪ گشادي بالاي لباس ۲۸=۳+۲۵=۲÷۵۰ دور سينه
▪ گشادي پايين لباس ۲۸=۳+۲۵=۴÷۱۰۰ دور باسن
▪ بلندي پشت و جلو لباس ۶۵=۵+۶۰ قد بلوز

▪ پارچه لازم عرض ۹۰=۲۰/۱ متر ۱۲۰=۵۰/۱ متر ۱۴۰=۱ متر

 

 

 

از همين امروز دست بكار شويد و خياطي كنيد . به ساده ترين روش ممكن بلوز زيبا بدوزيد و از خياطي خود لذت ببريد. در ادامه مطلب آموزش دوخت بلوز ثمين را با ما دنبال نماييد.

مواد لازم براي اين كار:

پارچه كشي (تريكو يا ريون)

قيچي

دكمه

نخ و سوزن

بلوز كشي هم اندازه كودك براي الگو برداري

بلوز-دخترانه-(3)

بهتر است براي دوخت اين بلوز از تاپ بدون آستين استفاده شود تا الگو برداري بهتر صورت بگيرد.

۱- ابتدا پارچه مورد نظر را دو لا نماييد و سپس آن را دو باره دو لا نماييد تا چهار لايه براي شما بدست آيد. تاپ هم اندازه را دو لا كنيد و بر روي پارچه قرار داده و مانند زير الگو برداري نماييد. سعي كنيد براي قسمت جلوي بلوز كه دكمه و جا دكمه اي قرار ميگيرد كمي بزرگتر از قسمت پشت برش بزنيد.

۲-پارچه را از هم باز نماييد.

۳-آستين ها را بر اساس اندازه كودك و يا با الگو برداري از يك بلوز كشي ديگر برش بزنيد.

۴ تكه پارچه هايي به اندازه طول دو برابر بلندي بلوز و عرض ۶ سانت براي چين جلوي بلوز قيچي نماييد.

بلوز-دخترانه-(4)

۵- براي قسمت جلوي بلوز از وسط آن را برش بزنيد تا ه دو قسمت تقسيم شود. از نوارهاي چسبي براي جاي دكمه استفاده نماييد.

۶- حالا قسمت دكمه و جا دكمه اي را به داخل اتو نموده و بدوزيد. خط هاي نقطه چين نماد دوخت ميباشد.

۷-سعي كنيد فاصله يك سانت و نيم را براي دوخت رعايت نموده و راست و مستقيم بدوزيد.

۸-تكه پارچه هايي را كه براي چين دادن برش زده بوديد را از حاشيه يك سانتي متري با نخ و سوزن دوخت نماييد و بعد نخ را بكشيد تا چين بيايد.

۹- تكه پارچه هاي چين داده شده را در قسمت مناسب خود قرار داده (با فاصله از قسمت قرار گيري دكمه و جا دكمه اي از هر دو طرف) و با سوزن ته گرد متصل نموده و سپس با چرخ خياطي بدوزيد.

بلوز-دخترانه-(5)

۱۰- سرشانه ها را بدوزيد.

۱۱-قسمت يقه و كارور را دو سانت به داخل داده و بدوزيد.

۱۲-قسمت آستين را مانند آنچه در شكل ميبينيد سوزن ته گرد بزنيد.

۱۳- با چرخ خياطي بدوزيد.ميتوانيد يك پارچه دو سانتي را نيز مانند تكه پارچه هاي قبلي كه چين داديم چين بدهيد و براي تزيين پايين آستين استفاده نماييد.

بلوز-دخترانه-(6)

۱۴- آن را به پايين آستين بدوزيد.

۱۵ و ۱۶ و ۱۷- قسمت حاشيه سر آستين را رو به داخل زده و بدوزيد.

بلوز-دخترانه-(7)

۱۸- قسمت زير بغل و آستين را بدوزيد.

۱۹ – براي بلوز جاي دكمه علامت بگذاريد و جا دكمه اي را بدوزيد.

۲۰-دكمه ها را در محل مناسب بدوزيد.

بلوز-دخترانه-(8)

بلوز زيباي شما آماده است.

بلوز-دخترانه

به راحت ترين شكل ممكن بلوز زيباي ثمين دوخته شد.

بلوز-دخترانه-(1)

اميدوارم توانسته باشم شما را به اندازه كافي راهنمايي نمايم.

بلوز-دخترانه-(2)


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ساعت: ۰۸:۳۸:۰۵ توسط:آموزش خياطي موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :